Raft.cz

Tisk z adresy http://www.raft.pl/Clanek-Isar-mezi-splouvaci-z-Lenggries-do-Mnichova.aspx?ID_clanku=2410

Isar mezi splouvači z Lenggries do Mnichova

opublikowane dnia: 18.07.2022 | opisywane rzeky: Isar

Isar je nádherná (pod)alpská řeka. Po splutí úseku od přehrady Sylvenstein před pár lety a předloňském průzkumu části od ústí Loisachu za velké vody jsme se letos v červnu rozhodli tyto dva bavorské úseky propojit. Díky německým dálnicím se sem dá dopravit poměrně rychle. Začínáme v městečku Lenggries, protože tu končí příměstský vlak z Mnichova, možný to pendl zpět k autu. Severně od městečka se mezi hlavní silnicí a řekou nachází vhodné parkoviště k nalodění (na km 213).

Reklama

Z Lenggries do Bad Toelz

Nafukujeme baraku na štěrkové pláži. Okolo proudí čistá nazelenalá voda. Alpské štíty na nás shlížejí jen zpovzdálí.

Místo startu na Isaru nad Lenggries
Místo startu na Isaru nad Lenggries

Řeka příjemně teče. Podplouváme silniční most v Lenggries se sochou svatého Jana Nepomuckého. Pak nás čeká místní atrakce – zúžení toku na skalním prahu vytváří peřej údajně až obtížnosti WW III.

Horní část peřeje pod Lenggries
Horní část peřeje pod Lenggries

Při současném nižším stavu vody okolo 15 kubíků za sekundu ji hodnotíme spíš na WW II a po prohlédnutí splouváme v deblu v pravé části. Vlny jsou ale vyšší, než se zdálo ze břehu, takže nám do lodě trochu chlístne studená voda. To ale není nějaká specialita, stane se nám to tu ještě na několika peřejích.

Z hor se stahují černé mraky. Kus pod peřejí začínají z nebe padat velké kapky, a tak raději stavíme stan. V následujícím slejváku si k tomuto rozhodnutí blahopřejeme.

Drobné orchideje na břehu Isaru
Drobné orchideje na břehu Isaru

Asi za hoďku bouře odchází a vysvitne slunko. Obdivujeme omyté drobné orchideje, plavuně a další květenu.

Isar před Bad Tölz
Isar před Bad Tölz

Míjíme výstupní místo u kulaté nažloutlé budovy v Bad Tölz a rozpadající se industriál. Následné centrum lázeňského města s několika mosty je už zas německy úpravné. Z nábřeží nás zdraví místní nudící se mládež.

Bad Tölz
Bad Tölz

Od Bad Tölz po ústí Loisachu

Velký kemp na levém břehu nás k návštěvě neláká. Následuje poměrně dlouhý volej nadržený vysokým nesjízdným jezem. Společnost nám dělají kachny a lysky.

Jez pod Bad Tölz
Jez pod Bad Tölz

Obnášíme jez po levém břehu. Na svahu u jezu je instalována železná šupna pro vodáky, která ovšem částečně zarostla vegetací, a tak není zcela funkční. Proplouváme mezi vybagrovanými haldami štěrku pod jezem, a pak nás chytá další slejvák. V silném lijáku stavíme stan a dáváme si v něm něco dobrého k večeři.

Ráno na břehu Isaru (km 196)
Ráno na břehu Isaru (km 196)

Po deštivé noci přichází vlhké slunečné ráno. Plujeme dál a otepluje se. Na štěrkovém břehu pak sušíme promáčenou výbavu.

Sušíme mokré věci na břehu Isaru
Sušíme mokré věci na břehu Isaru

Řeka pěkně teče, klidnější úseky střídají peřeje. Ve starší kilometráži („Německé řeky I“ z roku 1991) existuje varování před nebezpečným úsekem od kilometru 182 („3 km velkých peřejí !!“) a za nimi „silný šikmý proud u ústí kanálu z Loisachu ! Ne pro začátečníky.“. Dáváme tedy zvýšený pozor, ale styl peřejí zůstává stejný, až zleva přichází ten očekávaný kanál z Loisachu. Ani toto místo naštěstí není za našeho aktuálního průtoku výrazněji nebezpečné.

Ústí Loisachkanálu do Isaru
Ústí Loisachkanálu do Isaru

Poté následuje most u města Wolfratshausen s odpočinkovým místem.

Silniční most a odpočinkové místo u města Wolfratshausen
Silniční most a odpočinkové místo u města Wolfratshausen

Přistáváme a bavíme se s místními vodáky na dvou kajacích swing. Naproti přes řeku tančí mládež u raftů a vázacího místa pro vory. Plujeme dál a za chvíli se zleva vlévá řeka Loisach, která průtok v korytě zdvojnásobí.

Od ústí Loisachu po Mnichov

Řeka Isar nás nese k nesjízdnému jezu u městečka Icking. Jez obnášíme po štěrkované cestě vlevo, přistávací místo je dobře značené.

Jez pod ústím Loisachu u městečka Icking
Jez pod ústím Loisachu u městečka Icking

Pod jezem nafukuje své raftíky „z Bauhausu“ a nafukovací zvířátka větší množství splouvačů. Bohužel zapínají i přenosné hudební aparatury, otvírají pivka a ani v jiných ohledech se od českých splouvačů příliš neodlišují. Jak se blížíme k Mnichovu, tak přibývá na štěrkových plážích i slunících a koupajících se obyvatel, často naháčů.

Splouvači a koupači
Splouvači a koupači

Do meandrujícího koryta tu zasahují zbytky smrků a dalšího dřeva. Minule jsme se na tomto úseku v silném proudu dost vybáli, letos je to díky nižšímu stavu vody v pohodě. Část pláží je označená žlutými kruhy a zabraná tak pro hnízdící ptáky.

Dřevo od povodní a ochrana ptactva na Isaru
Dřevo od povodní a ochrana ptactva na Isaru

Splouvači se nechávají unášet proudem. Pokud jsou hnáni do roští, tak často nevědí, co dělat, zaznamenali jsme i pádlování holýma rukama či obouruč rozpojenými kajakářskými pádly.

Splouvači míří do naplavených kmenů
Splouvači míří do naplavených kmenů

Není tak divu, že míjíme i několik ztroskotaných nafukovacích plavidel namotaných v roští.

Ztroskotaný splouvačský nafukovací člun
Ztroskotaný splouvačský nafukovací člun

Před dalším jezem se v proudu tyčí mohutný slepencový kámen. Loni prázdný, letos obležený.

Kámen Georgenstein v toku Isaru obležený splouvači
Kámen Georgenstein v toku Isaru obležený splouvači

Pravidla splouvání Isaru stanovili ochránci přírody poměrně přísně. Tady si z nich ale většinou nikdo moc těžkou hlavu nedělá.

Pravidla splouvání Isaru
Pravidla splouvání Isaru

Další mohutný jez (km 162,5 u města Baierbrunn) je průjezdný při levém břehu do derivačního kanálu.

Druhý jez pod ústím Loisachu u městečka Baierbrunn
Druhý jez pod ústím Loisachu u městečka Baierbrunn

Z kanálu bylo možné přetáhnout loď opět do hlavního koryta přes štěrkový ostrov bezprostředně pod jezem.

Přetahování z Isarkanálu do hlavního koryta
Přetahování z Isarkanálu do hlavního koryta

V sobotním odpoledni se klid horního toku definitivně ztrácí. Připomíná mi to obdobný zážitek ze Švýcarska a s jeho splouvači na Rýně.

Koupací místa nad Mnichovem
Koupací místa nad Mnichovem

Podplujeme několik mostů. Přilehlé pláže zaplnilo letní horko.

Hrad a balvany před Mnichovem
Hrad a balvany před Mnichovem

Řeka je ale stále pěkná a tekoucí s výhledy na lesy předměstí Mnichova.

Poslední jez Grossheselohe
Poslední jez Grossheselohe

Uvidíme vysoký železniční most a vzápětí nás čeká poslední nesjízdný jez na km 158 v lokalitě Grossheselohe. Jez obnášíme vpravo, jde ale údajně také přetáhnout vlevo do derivačního kanálu.

Železniční most s cyklolávkou Grossheselohe
Železniční most s cyklolávkou Grossheselohe

Mezi množstvím koupajících se obyvatel podplouváme železniční most s vysutou cyklostezkou. Přes centrum Mnichova je plavba zakázaná. Proto necelý kilák za mostem balíme baraku a vynášíme vlevo vzhůru k nádraží Solln, odkud nás příměstský vláček odváží zpět do Lenggries.

Závěr

Popsaná trasa má délku okolo 56 kilometrů. Voda je to velmi pěkná. Vzhledem k lokálnímu nadměrnému výskytu splouvačů ale doporučuju pokud možno vynechat teplé víkendy.

Napadá mě k tomu ftip: Jde pán s paní po městě a proti nim kráčejí 3 slečny. Při míjení pán uctivě pozdraví. Manželka se ho ptá, kdo to byl? Muž odpoví – ta vpravo, to je milenka našeho ředitele, ta vlevo milenka náměstka a ta uprostřed, no, to je moje milenka. Chvilku jdou setrvačně dál, ženě to v hlavě šrotuje. Nakonec paní prohlásí: „Ale ta naše je stejně nejhezčí.“

Obdobně to platí i pro české splouvače. I když zaplavují určité letní úseky řek a často kazí nám vodákům dobré jméno, je třeba přiznat, že vybaveni jsou značně profesionálněji, než jejich kolegové v Německu či Švýcarsku.

Ahoj Eki
Diskuse nad článkem
Si lámu hlavu, Kouďa, 18.07.2022 21:59
Isar, Eki, 19.07.2022 08:30
| Re: Teplota Isar, Dan, 19.07.2022 11:30
| Re: Isar, Klasik, 26.07.2022 14:42
jednorožec, Střelec, 19.07.2022 13:15
jednorožec, Střelec, 19.07.2022 13:15
Ta naše je stejně nejhezčí, ivva, 28.07.2022 10:25
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama