Raft.cz

Tisk z adresy http://www.raft.pl/morava/morava_r.aspx?ID_reky=37 kilo=kilom
Home Republika Czeska Morava Mapa

rzeka Morava - opisy rzek (przewodnik)

73% Oblíbenost řeky


Raft.cz poleca na tą rzekę następne wypożyczalni łodźi

Půjčujeme plastové, rodinné i nafukovací kánoe, kajaky, rafty, paddleboardy a mořské kajaky. Máme 17 předávacích míst přímo u řeky a vodácká tábořiště. Organizujeme výlety, školní a firemní kurzy.

Przewodnik:

Barvy obtížnosti: ZW WW I WW II WW III WW IV WW V-VI
352,0 chata Vileminka (870m n.m.), wąski koryto 3-4m, obejrzeć předem, možnost stromů v řece!!! Następujący 1,0 km
351,0 most most drogowy (lokalny) býv. chata Pod Vodopády lewo, přítok vpNastępujący 1,0 km
350,0 dopływ dopływ prawo potok Kopřivák (800m n.m.) Następujący 1,5 km
348,5 dopływ początek obtížných míst, šikmé válce, úzké průjezdy, dopływ prawo Hluboký potok (asi 760m n.m.) Następujący 1,0 km
347,5 dopływmost dopływ lewo Kamenitý potok most drogowy (lokalny), mírný pokles obtížnosti Foto na rkm 347,5 Horni usek - ř. km 347.5 Kamenitý p.Następujący 0,5 km
347,0 zaporamost zapora wysoki (m) 1.8m przejezdne za zatáčkou - obejrzeć, most drogowy Foto na rkm 347 Horni usekNastępujący 0,5 km
346,5 początek wieś, regulace koryta, obtížné přistávání (670m n.m) Następujący 0,5 km
346,0 most most drogowy (lokalny) hotel Sněžník vp Foto na rkm 346 regulované koryto u hotelu SněžníkNastępujący 0,5 km
345,5 mostzapora most drogowy (lokalny) i następujący 100m zapora v 2m v zatáčce (obtížné přistávání, velký vývar) - obejrzeć !! i następujący 100m kamenitý stupeň wysoki (m) 1.5m przejezdne středem, dalej několik most, možnost padlých stromůNastępujący 1,5 km
344,0 mostzaporaodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most drogowy niski, nelze podjet!! i następujący 30m zapora v 1m vývar przejezdne - podczas wysokiego stanu wody jistit ze břehu, koniec wieś (620 m.n.m), dalej několik stupňů przejezdne Foto na rkm 344 Horni usekNastępujący 0,5 km
343,5 mostdopływodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most drogowy i następujący 500m dopływ prawo Mlýnský strumień Następujący 1,0 km
342,5 zaporaodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne zapora wysoki (m) 0.9m rozwalony przejezdne vl Następujący 1,2 km
341,3 mostodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most kolejowy , stupně s válci Następujący 1,6 km
339,7 zaporaodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne rozwalony zapora przejezdne - z jezu trčí železa !!Następujący 1,5 km
338,2 mostodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most drogowy Horní Hedeč, Pod Mlýnem vp Następujący 0,8 km
337,4 mostodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most drogowy Następujący 0,5 km
336,9 zaporadopływodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne zapora wysoki (m) 0.5m !! walec młynówka prawoi następujący 50m dopływ lewo Malá Morava Następujący 0,1 km
336,8 mostcodzienny start pływanieodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most drogowy Malá Morava 1km lewo, codzienny start pływanie, , dalej několik (schodek) výšky max 0.5m s válci Następujący 0,6 km
336,2 mostmostzaporaodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most kolejowy niski !! most drogowy (lokalny) Podlesí prawoi następujący 50m zapora v je proměnlivá - až 2m (je složen z klád dle potřeby místní pily) Foto na rkm 336,2 Jez u pily Następujący 0,8 km
335,4 mostodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most drogowy Podlesí 2km vpNastępujący 1,3 km
334,1 mostodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most kolejowy Następujący 0,4 km
333,7 mostodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most kolejowy Następujący 0,1 km
333,6 zaporaodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne zapora wysoki (m) 0.6m !! walec młynówka prawo, długo 300m Foto na rkm 333,6 Přístřešek u Vojtíškova - 26.02.2020, vdčt Vlaské 158 cm, 4,64 m3/s Następujący 0,4 km
333,2 mostzaporaodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most drogowy (lokalny) i następujący 100m zapora v 1.2m kameny pod jezem !! - špatně viditelný, nenadržuje vodu przejezdne Foto na rkm 333,2 Horni usek - 26.02.2020, vdčt Vlaské 158 cm, 4,64 m3/s Następujący 1,1 km
332,1 mostodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most drogowyNastępujący 0,2 km
331,9 mostzaporaodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most drogowy Vlaské prawo i lewo, , wodowskaz i następujący 200 m zapora wysoki (m) 1.2 m Foto na rkm 331,9 jez Vlaské - 26.02.2020, vdčt Vlaské 158 cm, 4,64 m3/s Następujący 0,6 km
331,3 mostodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most drogowy Foto na rkm 331,3 Horni usek do HanušovicNastępujący 0,4 km
330,9 mostodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most drogowy (lokalny) - jet vp Foto na rkm 330,9 Horni usek do HanušovicNastępujący 0,3 km
330,6 mostodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most drogowy Foto na rkm 330,6 Horni usekNastępujący 0,7 km
329,9 mostodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most drogowy (lokalny) - nízká Następujący 0,1 km
329,8 mostdopływcodzienny koniec pływanieprzepustodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most kolejowy dopływ lewo Krupá codzienny koniec pływanie, zapór z przepusti prawo przenosić prawo v 3.5 nieprzejezdne, !! młynówka lewoi następujący Dworzec kolejowy Hanušovice zast. 100m vl Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz Foto na rkm 329,8 Jez před Hanušovicemi Następujący 1,3 km
328,5 mostodcinek z Malé Moravy: nieprzejezdne most drogowy, początek regulace obou břehů długo 400m Następujący 0,4 km
328,1 mostmostodcinek z Hanušovic: nieprzejezdne most kolejowy [292] most drogowy [369] Hanušovice prawo i lewo, Następujący 0,2 km
327,9 dopływcodzienny start pływaniemostodcinek z Hanušovic: nieprzejezdne dopływ lewo Branná codzienny start pływanie, i następujący 300m most mostek dla pieszych Dworzec kolejowy Hanušovice 400m vp Foto na rkm 327,9 Soutok s Brannou Następujący 1,3 km
326,6 mostmostodcinek z Hanušovic: nieprzejezdne most drogowy [446] most kolejowy [290] Następujący 0,2 km
326,4 mostmostodcinek z Hanušovic: nieprzejezdne most mostek dla pieszych most drogowy Następujący 0,6 km
325,8 mostodcinek z Hanušovic: nieprzejezdne most drogowy (lokalny) Dworzec kolejowy Hanušovice-Holba lewo, 100m Następujący 3,0 km
322,8 mostodcinek z Hanušovic: nieprzejezdne most mostek dla pieszych wodowskaz lewo, Dworzec kolejowy Raškov lewo, bufet vl Następujący 1,1 km
321,7 mostodcinek z Hanušovic: nieprzejezdne Raškov prawoi następujący 700m most drogowy, Dworzec kolejowy Bohdíkov lewo, regulace Następujący 1,1 km
320,6 mostodcinek z Hanušovic: nieprzejezdne most kolejowy Następujący 0,2 km
320,4 zaporaodcinek z Hanušovic: nieprzejezdne zapora przenosić prawo v 1.8m nieprzejezdne, (přestavba jezu v roce 2020 a stavba MVE - pozor, veškerá voda je svedena do náhona k MVE, špatně viditelné předem, nebezpečné!) Dolní Bohdíkov vl Foto na rkm 320,4 Dolní Bohdíkov Następujący 0,5 km
319,9 mostodcinek z Hanušovic: nieprzejezdne most drogowy (lokalny) Następujący 1,2 km
318,7 mostodcinek z Raškova: s obtížemi splavné most drogowy (lokalny) Bohdíkov Dworzec kolejowy Komňátka prawo, restauracja 300 m prawo, bufet 100 m vl Następujący 0,9 km
317,8 mostodcinek z Raškova: s obtížemi splavné most drogowy Następujący 0,9 km
316,9 zaporaodcinek z Raškova: s obtížemi splavné zapora przenosić lewo s rybím přechodem młynówka prawo, (štěrková propust je uzavřena, nesjízdná) i następujący 100 m obozowisko Foto na rkm 316,9 Alojzov nad jezem Następujący 0,4 km
316,5 mostzaporaodcinek z Raškova: s obtížemi splavné most drogowy Alojzov, zapora (schodek) Następujący 1,0 km
315,5 zaporaodcinek z Raškova: s obtížemi splavné zapora przenosić lewo v 1.9m prawo, młynówka długo 200m (štěrková propust je uzavřena, nesjízdná) Dworzec kolejowy Ruda nad Moravou vp Foto na rkm 315,5 Ruda nad Moravou Następujący 0,3 km
315,2 mostcodzienny koniec pływaniemostodcinek z Raškova: s obtížemi splavné most drogowy Hrabenov lewo, Ruda n. M. prawo, restauracja pomoc medyczna pisać zámek kościół fizyczna lub historyczną prawo, nieoficjalny camping lewo, codzienny koniec pływanie, i następujący 200 m most kolejowy Następujący 0,7 km
314,5 mostodcinek z Raškova: s obtížemi splavné nieoficjalny camping rekreační středisko Ruda n. M. koupaliště prawoi następujący 700 m most drogowy (lokalny) Następujący 1,2 km
313,3 mostprzepustcodzienny start pływanieodcinek z Raškova: s obtížemi splavné most drogowy zapór z przepusti lewo przenosić lewo albo prawo rozwalony !! wysoki (m) 0,4 młynówka prawo, - železa v jezu, obejrzeć (štěrková propust je otevřena, pro zkušené sjízdná), Bartoňov lewo, Dworzec kolejowy Bartoňov 100 m lewo, codzienny start pływanie, (320 m n. m.) Foto na rkm 313,3 Bartoňov Następujący 1,2 km
312,1 zaporaodcinek z Raškova: s obtížemi splavné zapora przenosić lewo albo prawo wysoki (m) 1,1 !! včas přistát, jez Olšany I, Olšany 1 km prawo, Klášterec prawo, Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz Następujący 0,2 km
311,9 zaporaodcinek z Raškova: s obtížemi splavné zapora (schodek) przejezdne i następujący 300 m most potrubí Następujący 0,7 km
311,2 mostodcinek z Raškova: s obtížemi splavné most drogowy Olšany prawo, Klášterec bufet vp Następujący 0,2 km
311,0 zaporaodcinek z Raškova: s obtížemi splavné zapora przenosić lewo wysoki (m) 0,5 młynówka prawo, jez Olšany II Foto na rkm 311 Olšany II Następujący 0,2 km
310,8 zaporaodcinek z Raškova: s obtížemi splavné zaporakamienny (schodek) przejezdne młynówka prawo, Następujący 0,8 km
310,0 mostodcinek z Raškova: s obtížemi splavné most drogowy Bohutín lewo, Klášterec prawo, Dworzec kolejowy Bohutín 100 m lewo, restauracja 150 m vl Następujący 0,3 km
309,7 odcinek z Raškova: s obtížemi splavné obozowisko Bohutín Następujący 2,2 km
307,5 zaporaodcinek z Raškova: s obtížemi splavné zapora przenosić prawo wysoki (m) 3,2 długo młynówka lewo, nieprzejezdne, Chromeč, za nízkého stavu špatně průjezdné v úseku 5 km (dá se jet náhonem, kde jsou dvě elektrárny! a poslední úsek 2 km často zapadán stromy) Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz Foto na rkm 307,5 Chromeč Następujący 0,5 km
307,0 mostodcinek z Raškova: s obtížemi splavné most drogowy [11] Bludov 2 km lewo, restauracja Hotel (pension) bufet pisać pomoc medyczna zámek kościół kaplica fizyczna lub historyczną 3 km lewo, Chromeč 1 km prawo, Dworzec kolejowy Bludov-lázně 300 m lewo, Następujący 1,4 km
305,6 zaporaodcinek z Raškova: s obtížemi splavné zapora dvojitý drewniany (schodek) przejezdne !! młynówka lewo, Kulíkův splav Tento jez je v databazi suche jezy.cz Foto na rkm 305,6 Postřelmov Następujący 0,9 km
304,7 zaporamostodcinek z Raškova: s obtížemi splavné zapora (schodek) przejezdne i następujący 600 m most drogowy [44] Bludovský mlýn lewo, Habermannova vila lewo, Bludov 2 km lewo, Następujący 2,2 km
302,5 dopływmostodcinek z Raškova: s obtížemi splavné dopływ lewo náhon z ř. km 307,5 most kolejowy [291] Następujący 1,0 km
301,5 mostcodzienny koniec pływaniecodzienny start pływanieodcinek od Postřelmova: przejezdne most drogowy Postřelmov prawo, obozowisko prawo, Pisák ubytovna restauracja bufet pisać pomoc medyczna kościół kaplica fizyczna lub historyczną prawo, Dworzec kolejowy Postřelmov 300 m prawo, codzienny koniec pływanie, codzienny start pływanie, (275 m n. m.) Następujący 0,5 km
301,0 dopływdopływodcinek od Postřelmova: przejezdne dopływ lewo Desná i następujący 300 m dopływ lewo náhon z Desné od Sudkova Następujący 0,6 km
300,4 mostdopływodcinek od Postřelmova: przejezdne most mostek dla pieszych dopływ prawo Postřelmovský strumień i następujący 400 m bufet nieoficjalny camping Piskáč Następujący 2,1 km
298,3 mostodcinek od Postřelmova: przejezdne most drogowy Nový Dvůr, Lesnice 1 km bufet kościół 1 km lewo, Zábřeh 3 km prawo, Następujący 2,7 km
295,6 mostodcinek od Postřelmova: przejezdne most drogowy [315] Leština lewo, bufet restauracja pisać kościół vl Następujący 0,2 km
295,4 mostodcinek od Postřelmova: przejezdne nieoficjalny camping TJ. Sokol Leština – fotbal. Hřiště lewo, most kolejowy (vlečka) Następujący 3,1 km
292,3 dopływodcinek od Postřelmova: przejezdne dopływ prawo Moravská Sázava (264 m n. m.) Następujący 0,3 km
292,0 dopływodcinek od Postřelmova: przejezdne dopływ lewo Vitošovský strumień , próg skalny, kaskada !! i następujący 1 km regulace řečiště, napřímení koryta a zkrácení řeky Następujący 4,0 km
288,0 zaporaodcinek od Postřelmova: przejezdne zapora przenosić prawo wysoki (m) 1,5 młynówka prawo, pod jezem méně vody Lukavice prawo, bufet prawo, Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz Foto na rkm 288 Lukavice Następujący 0,8 km
287,2 mostodcinek od Postřelmova: przejezdne most drogowy Lukavice prawo, bufet prawo, Bohuslavice 1 km lewo, Dworzec kolejowy Lukavice 1 km prawo, Następujący 3,3 km
283,9 zaporacodzienny start pływanieodcinek od Postřelmova: przejezdne zapora przenosić lewo albo prawo wysoki (m) 2,0 nieprzejezdne, młynówka lewo, pod jezem často bez vody, přenášení do náhonu zakázáno – obejrzeć předem !! vila Háj na náhonu u elektrárny lewo, nieoficjalny camping u vily po dohodě codzienny start pływanie, Foto na rkm 283,9 U vily Háj Następujący 2,3 km
281,6 dopływodcinek od Postřelmova: przejezdne dopływ lewo náhon elektrárnyNastępujący 0,9 km
280,7 zaporazaporaodcinek od Postřelmova: przejezdne rozwalony zapora przenosić lewo wysoki (m) 1,6 Třeština !! młynówka prawoi następujący zapora (schodek) przejezdne , pod jezem často méně vody Foto na rkm 280,7 Třeština Następujący 1,7 km
279,0 odcinek od Postřelmova: przejezdne regulace koryta a zkrácení řečiště Następujący 2,2 km
276,8 mostodcinek od Postřelmova: przejezdne most drogowy [444] Mohelnice 2 km prawo, Hotel (pension) ubytovna restauracja bufet pomoc medyczna pisać kościół kaplica 3 km prawo, Dworzec kolejowy Mohelnice 1,5 km lewo, początek ograniczenia w rezerwatach przyrody, zapora Litovelské Pomoraví Następujący 0,3 km
276,5 zaporadopływodcinek od Postřelmova: przejezdne zapora (schodek) pod ním 50 m balvany a próg skalny, kaskada WW III - často susza , Mohelnice (obvykle se pluje náhonem, přenesení elektrárny a zpět do hlavního toku pod Mírovce) i następujący 50 m dopływ prawo Mírovka Moravičanské jezero vp Foto na rkm 276,5 Mohelnice Następujący 0,9 km
275,6 dopływodcinek od Postřelmova: przejezdne dopływ lewo Doubravka i następujący 1 km ostrov lépe przejezdne vp Następujący 2,6 km
273,0 mostzaporacodzienny start pływanieodcinek od Postřelmova: przejezdne most kolejowy [270] wodowskaz prawoi następujący 20 m zapora przenosić prawo wysoki (m) 0,8 (sjízdný jen za vhodného stavu obvykle vpravo) !! obozowisko Tábořiště TYDRA prawo, codzienny start pływanie, prawo, Moravičany 1 km prawo, restauracja bufet kościół 1 km prawo, Dworzec kolejowy Moravičany 500 m prawo, (246 m n. m.) Foto na rkm 273 Moravičany Następujący 0,1 km
272,9 dopływodcinek od Postřelmova: przejezdne dopływ prawo Třebůvka Moravičany 1 km vp Następujący 0,2 km
272,7 mostzaporaodcinek od Postřelmova: przejezdne most drogowy (lokalny) a pod ním zapora przenosić lewo albo prawo (schodek) wysoki (m) 0,4 !! Następujący 1,1 km
271,6 odcinek od Postřelmova: przejezdne zbytky mostu Następujący 1,4 km
270,2 zaporaodcinek od Postřelmova: przejezdne zapora przenosić prawo wysoki (m) 2,5 – 3,8 vakový jez Nové Mlýny, młynówka prawo, nieprzejezdne, pod jezem často málo vody (štěrková propust je uzavřena, nesjízdná) Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz Foto na rkm 270,2 Nové Mlýny Następujący 0,4 km
269,8 mostdopływodcinek od Postřelmova: przejezdne most drogowy Nové Mlýny prawo, obozowisko restauracja Stodola Nové Mlýny prawoi następujący 600 m dopływ prawo náhon Foto na rkm 269,8 Nové Mlýny Następujący 0,7 km
269,1 odcinek od Postřelmova: przejezdne most potrubí, přepad do odlehčovacího ramene lewo, Następujący 1,1 km
268,0 przepustodcinek od Postřelmova: przejezdne zapór z przepusti prawo przenosić prawo wysoki (m) 1,5 młynówka prawo, !! obejrzeć propust, možné splutí, Templ (zákaz táboření!), Řimice prawo, Chrám přátelství je v náhonu vl Foto na rkm 268 Templ – Řimice Następujący 0,9 km
267,1 odcinek od Postřelmova: przejezdne Obelisk vp Następujący 1,9 km
265,2 mostodcinek od Postřelmova: przejezdne beton. práh – brod przejezdne !! i następujący 100 m most drogowy Most přes Moravu, Nové Zámky 500 m lewo, Mladeč 1 km prawo, Mladečské jeskyně fizyczna lub historyczną 1 km prawo, Foto na rkm 265,2 Nad Litovlí Następujący 3,1 km
262,1 przepustzaporaodcinek od Postřelmova: przejezdne zapór z przepusti lewo przenosić lewo albo prawo wysoki (m) 2,9 – 3,3 młynówka prawo, nieprzejezdne, !! pod jezem málo vody, lépe plout młynówka prawo, o délce 1,7 km s přenesením nízkého most a stavidla, kde je u loděnice obozowisko s bufet restauracja . Potom pokračovat k cestnímu mostku a:
1) v době možného splutí před železničním mostem vystoupit a přenést přes silnici kolem elektrárny zpět do náhonu (dále 2 cestní mosty a 3 lávky pro pěší) a dále již pokračovat hlavním korytem Moravy a tedy nejet ani Malou Vodu,
2) v případě omezení přenést přes cestní mostek (směr Komárov) a po 300 m nasednout na soutoku Strusky a Malé Vody a pokračovat po Malé Vodě až do Hynkova. Malá Voda bývá prořezaná s několika zapora nieprzejezdne, . Foto na rkm 262,1 Litovel Następujący 0,1 km
262,0 zaporazaporaodcinek od Postřelmova: przejezdne zapora (schodek) przejezdne i następujący 150 m zapora (schodek) przejezdne Następujący 0,6 km
261,4 mostmostodcinek od Postřelmova: przejezdne most kolejowy [273] most drogowy [449] Litovel prawo i lewo, Hotel (pension) ubytovna restauracja bufet kościół prawo i lewo, pomoc medyczna pisać kościół prawo, Dworzec kolejowy Litovel 400 m prawo, nebo Litovel – město 800 m vl Następujący 0,4 km
261,0 mostzaporaodcinek od Postřelmova: przejezdne most drogowy i następujący 200 m zapora (schodek) przejezdne Następujący 0,5 km
260,5 dopływodcinek od Postřelmova: przejezdne dopływ prawo náhon most drogowy Następujący 0,6 km
259,9 mostodcinek od Postřelmova: przejezdne most potrubí a most mostek dla pieszych , początek úseku se stromy v řečiští až k Hynkovu Następujący 2,1 km
257,8 mostodcinek od Postřelmova: przejezdne most drogowy (lokalny) Następujący 4,3 km
253,5 mostodcinek od Postřelmova: przejezdne most drogowy Střeň 2 km lewo, Lhota n. M. 1 km prawoi następujący 50 m most potrubí a dále nieoficjalny camping za chatou vp Następujący 1,0 km
252,5 mostodcinek od Postřelmova: przejezdne most mostek dla pieszych Następujący 1,4 km
251,1 przepustodcinek od Postřelmova: przejezdne zapór z przepusti lewo przenosić lewo albo prawo wysoki (m) 1,4 młynówka prawo, obozowisko TJ Sokol (za Hynkovskou peřejí) – Mlýnský náhon przejezdne v délce cca 18 km, viz. kilometráž, Hynkov 600 m lewo, průjezd úsekem Litovelského Pomoraví až k ř. km 243,1 zakázán, nutno jet náhonem Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz Foto na rkm 251,1 Nebezpečná propust na jezu Następujący 5,7 km
245,4 dopływodcinek od Postřelmova: przejezdne dopływ lewo Benkovský strumień Następujący 2,3 km
243,1 dopływodcinek od Postřelmova: przejezdne dopływ prawo Cholinka (přepad od U Tří Mostů propojuje Moravu z Cholinkou) Następujący 0,5 km
242,6 mostodcinek od Postřelmova: przejezdne most mostek dla pieszych Następujący 1,2 km
241,4 mostcodzienny start pływanieodcinek od Postřelmova: przejezdne most drogowy [446] Chomoutov prawo i lewo, Dworzec kolejowy Štěpánov 3,5 km lewo, odsud možno pokračovat v plavbě po vlastní Moravě codzienny start pływanie, Następujący 1,1 km
240,3 zaporaodcinek od Postřelmova: przejezdne zapora (schodek) przejezdne Następujący 0,8 km
239,5 dopływdopływodcinek od Postřelmova: przejezdne dopływ lewo Oskavai następujący 600 m dopływ prawo přepad náhonu Střední Morava Następujący 1,4 km
238,1 zaporaodcinek od Postřelmova: przejezdne zapora (schodek) przejezdne i następujący 100 m most potrubí Następujący 0,7 km
237,4 dopływodcinek od Postřelmova: przejezdne dopływ lewo Trusovický strumień Następujący 0,3 km
237,1 mostzaporaodcinek od Postřelmova: przejezdne most drogowy Olomouc – Černovír i następujący 400 m zapora (schodek) przejezdne Następujący 1,2 km
235,9 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most mostek dla pieszych Olomouc Klášterní Hradisko lewo, vysoká navigace v průtahu městem Następujący 1,0 km
234,9 mostmostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy [46] Olomouc prawo i lewo, i następujący 200 m most drogowy Masarykova tř. Następujący 0,5 km
234,4 dopływmostodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ lewo Bystřice i następujący 400 m most drogowyNastępujący 0,6 km
233,8 mostmostcodzienny koniec pływanieodcinek z Olomouce: przejezdne most kolejowy [275] i następujący 100 m most drogowy Holická ul. codzienny koniec pływanie, lewo,

dalej !!postupné přečíslovávání o 14,4 km díky zkrácení toku v dolní části. Údaje výše nejsou přečíslované, níže již ano. Říční km 233,8 = 219,4

Następujący 14,6 km
219,2 zaporaodcinek z Olomouce: przejezdne zapora przenosić lewo wysoki (m) 2,7 !! segmentový nieprzejezdne, Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz Foto na rkm 219,2 Jez u plynárny Następujący 0,5 km
218,7 dopływmostodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ lewo soutok s Mlýnským náhonem i następujący 100 m most drogowy (Velkomoravská tř.) Następujący 0,8 km
217,9 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy Nové Sady wodowskaz Następujący 0,6 km
217,3 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most kolejowy [332] Dworzec kolejowy Olomouc Nové Sady 200 m vpNastępujący 1,2 km
216,1 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy [570] poslední v Olomouci Następujący 4,2 km
211,9 zaporadopływodcinek z Olomouce: przejezdne zapora przenosić lewo albo prawo wysoki (m) 1,8 nieprzejezdne, długo młynówka lewo, (kanál Morávka) i następujący 100 m dopływ lewo Týnečka Następujący 0,6 km
211,3 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy Grygov 3 km lewo, Dworzec kolejowy Blatec 2 km prawo, Następujący 1,4 km
209,9 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy (lokalny) Charváty prawo, bufet restauracja kościół 500m vpNastępujący 0,8 km
209,1 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy (lokalny) Čertoryje vpNastępujący 2,2 km
206,9 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy Bolelouc lewo, bufet lewo, Następujący 0,2 km
206,7 zaporaodcinek z Olomouce: przejezdne zapora przenosić lewo albo prawo wysoki (m) 3,7 nieprzejezdne, młynówka prawo, (Steklá strouha) Następujący 1,0 km
205,7 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy (lokalny) Tučapy prawo, restauracja kościół kaplica prawo, Następujący 1,4 km
204,3 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy [150] Dub nad Moravou 1 km prawo, bufet 1 km vpNastępujący 0,8 km
203,5 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy (lokalny) Nenakonice 1 km prawo, Następujący 1,4 km
202,1 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy Věrovany 1 km prawo, bufet 1 km vpNastępujący 3,6 km
198,5 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy (lokalny) Tovačov 1 km prawo, restauracja bufet pisać pomoc medyczna zámek kościół vpNastępujący 1,1 km
197,4 dopływodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ lewo kanál MorávkaNastępujący 0,4 km
197,0 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy [434] Tovačov 2 km prawo, Troubky 2 km lewo, Następujący 0,8 km
196,2 dopływodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ lewo Bečva, následuje NPR Zástudánčí – zákaz táboření až k ř.km 207 Następujący 2,9 km
193,3 dopływmostodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ prawo Blata i następujący 200 m most drogowy (lokalny)Następujący 2,9 km
190,4 dopływodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ prawo Valová Następujący 2,5 km
187,9 odcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy Kojetín prawo, Następujący 0,5 km
187,4 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy [436] Kojetín 500 m prawo, restauracja bufet pisać pomoc medyczna kościół fizyczna lub historyczną 500 m prawo, Następujący 0,2 km
187,2 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most kolejowy [331] Dworzec kolejowy Kojetín 1 km prawo, Następujący 2,1 km
185,1 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy (lokalny) Bezměrov 1,5 km prawo, Następujący 2,0 km
183,1 dopływmostodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ prawo Haná i następujący 600 m most drogowy (lokalny) Miňůvský most Dworzec kolejowy Postoupky 1 km prawo, Następujący 1,5 km
181,6 zaporadopływodcinek z Olomouce: przejezdne zapora przenosić lewo wysoki (m) 4,5 nieprzejezdne, długo młynówka prawoi następujący 500 m dopływ lewo Moštěnka Następujący 1,1 km
180,5 mostdopływmostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy [47] Kroměříž prawoi następujący 500 m dopływ lewo náhon a most kolejowy [300] nieoficjalny camping fizyczna lub historyczną Podzámecká zahrada vpNastępujący 1,3 km
179,2 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy Kroměříž prawo i lewo, Hotel (pension) ubytovna restauracja bufet pisać pomoc medyczna zámek kościół kaplica prawo i lewo, Dworzec kolejowy Kroměříž 500 m vlNastępujący 0,5 km
178,7 mostmostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy i następujący 500 m most kolejowy [301]Następujący 2,8 km
175,9 dopływodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ prawo Kotojedka, dále regulované koryto, protipovodňové hráze Następujący 3,3 km
172,6 dopływodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ lewo Rusava Następujący 3,5 km
169,1 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy [367] Kvasice prawo, restauracja bufet pisać zámek kościół prawo, Tlumačov 1,5 km lewo, Następujący 3,9 km
165,2 zaporamostdopływodcinek z Olomouce: przejezdne zapora przenosić prawo wysoki (m) 3,0 nieprzejezdne, i następujący 100 m most drogowy Otrokovice lewo, Bělov prawoi następujący 100 m dopływ lewo Mojena Foto na rkm 165,2 Jez Bělov nadjezí Następujący 0,5 km
164,7 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most mostek dla pieszych Otrokovice lewo, Hotel (pension) ubytovna restauracja bufet pisać pomoc medyczna kościół fizyczna lub historyczną lewo, Dworzec kolejowy Otrokovice 2,5 km lewo, Następujący 1,1 km
163,6 dopływodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ lewo Dřevnice Następujący 1,7 km
161,9 mostmostodcinek z Olomouce: przejezdne most kolejowy [330] i następujący 500 m most drogowy [55] Następujący 1,0 km
160,9 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most mostek dla pieszych Napajedla vlNastępujący 1,6 km
159,3 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy Napajedla lewo, ubytovna restauracja bufet pisać pomoc medyczna zámek kościół lewo, Dworzec kolejowy Napajedla 1 km prawo, Następujący 1,5 km
157,8 odcinek z Olomouce: przejezdne přístaviště lodní dopravy lewo, obozowisko Pahrbek 500 m lewo, Następujący 2,6 km
155,2 zaporamostodcinek z Olomouce: przejezdne zapora przenosić prawo v 5,6 nieprzejezdne, prawo, odbočení Baťova kanálu – možno jím plout most drogowy Spytihněv prawo, bufet prawo, Foto na rkm 155,2 Jez Spytihnev Następujący 5,8 km
149,4 dopływodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ lewo Březice i następujący 300 m Jarošov lewo, restauracja bufet vlNastępujący 3,9 km
145,5 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy Uherské Hradiště lewo, Hotel (pension) ubytovna restauracja bufet pomoc medyczna pisać kościół kaplica lewo, Staré Město prawo, Hotel (pension) ubytovna restauracja pomoc medyczna pisać prawo, Dworzec kolejowy Uherské Hradiště 700 m lewo, Dworzec kolejowy Staré Město 2,5 km prawo, Następujący 0,3 km
145,2 dopływmostodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ prawo Baťův kanál i następujący 600 m most kolejowy [344]Następujący 2,7 km
142,5 przepustmostmostodcinek z Olomouce: przejezdne zapór z przepusti prawo przenosić lewo wysoki (m) 1,5 PK prawo, Kunovský les most mostek dla pieszych i następujący 300 m most drogowy [50] Foto na rkm 142,5 Plavební komora Kunovský les Następujący 2,1 km
140,4 dopływmostodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ lewo Olšava 600 m most drogowy Kostelany prawo, bufet kościół vpNastępujący 2,5 km
137,9 odcinek z Olomouce: przejezdne Nedakonice 500 m prawo, bufet vp Foto na rkm 137,9 Dolni usek - NedakoniceNastępujący 1,9 km
136,0 przepustmostdopływodcinek z Olomouce: przejezdne zapór z przepusti prawo przenosić lewo wysoki (m) 1,5 PK lewo, młynówka prawo, most mostek dla pieszych i następujący 200 m dopływ prawo Dlouhá řeka Następujący 3,4 km
132,6 odcinek z Olomouce: przejezdne odbočení odlehčovacího ramene prawo, – Nová Morava Następujący 0,7 km
131,9 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy [495] Uherský Ostroh prawo i lewo, restauracja prawo i lewo, pisać zámek kościół prawo, pomoc medyczna lewo, obozowisko 1,5 km lewo, Dworzec kolejowy Uherský Ostroh 1,3 km lewo, Następujący 0,4 km
131,5 mostzaporaodcinek z Olomouce: przejezdne most mostek dla pieszych i następujący 100 m zapora przenosić lewo wysoki (m) 1,0 PK lewo, Następujący 2,3 km
129,2 dopływodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ lewo Svodnice Następujący 2,0 km
127,2 odcinek z Olomouce: przejezdne odbočení prawo, Baťův kanál, půjčovna lodí, hvězdárna, bufet 500 m prawo, na kanále Następujący 0,2 km
127,0 zaporaodcinek z Olomouce: przejezdne zapora przenosić lewo wysoki (m) 2,5 młynówka prawo, Następujący 0,1 km
126,9 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy [54] Veselí nad Moravou lewo, Hotel (pension) restauracja bufet pisać pomoc medyczna zámek kościół fizyczna lub historyczną lewo, Dworzec kolejowy Veselí n. M. 500 m vlNastępujący 0,5 km
126,4 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy Veselí nad Moravou lewo, Następujący 1,2 km
125,2 mostmostodcinek z Olomouce: przejezdne most kolejowy [342] i następujący 500 m most drogowy (lokalny) Zarazice Vnorovy lewo, restauracja bufet kościół 1 km lewo, Dworzec kolejowy Vnorovy 1 km vl Foto na rkm 125,2 Dolni usek - nejhezčí úsek Veselí - HodonínNastępujący 3,8 km
121,4 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy (lokalny) Vnorovy 500 m lewo,
121,6 dopływdopływodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ prawo Baťův kanál dopływ lewo Baťův kanál, lanovka pro lodě, křížení kanálu s řekou Następujący 0,3 km
121,3 zaporadopływodcinek z Olomouce: przejezdne zapora przenosić prawo wysoki (m) 3,5 (obtížné přenášení, obslužné lávky jsou uzamčeny) i następujący 200 m dopływ prawo Nová Morava Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz Foto na rkm 121,3 Jez Vnorovy Następujący 1,9 km
119,4 dopływodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ prawo Syrovinka Następujący 0,3 km
119,1 mostodcinek z Olomouce: przejezdne wodowskaz i następujący 100m most drogowy [426] Strážnice 3 km lewo, Bzenec přívoz vp Foto na rkm 119,1 Dolni usek - Osypané břehy Następujący 3,1 km
116,0 odcinek z Olomouce: przejezdne PP Osypané břehy Foto na rkm 116 Osypané břehy Następujący 1,7 km
114,3 dopływodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ lewo Velička (166 m n. m. ) Następujący 5,7 km
108,6 mostmostcodzienny koniec pływanieodcinek z Olomouce: przejezdne most kolejowy [341] i następujący 300 m most drogowy [55] Rohatec 1 km prawo, Dworzec kolejowy Rohatec 1,5 km prawo, codzienny koniec pływanie, Foto na rkm 108,6 Rohatec Następujący 1,0 km
107,6 dopływodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ lewo Baťův kanál jako Radějovka, początek hraničního úseku se Slovenskem Następujący 6,8 km
100,8 zaporaodcinek z Olomouce: przejezdne zapora przenosić prawo wysoki (m) 3,0 długo młynówka prawo, „Městské rameno“ bufet obozowisko prawo, Hodonín prawo, Foto na rkm 100,8 Jez Hodonín Następujący 1,1 km
99,7 zaporamostodcinek z Olomouce: przejezdne zapora kamienny zához !! most drogowy [51] Hodonín prawo, bufet restauracja Hotel (pension) ubytovna pisać pomoc medyczna kościół kaplica fizyczna lub historyczną prawo, Dworzec kolejowy Hodonín 2,4 km lewo, hraniční přechod se Slovenskem Foto na rkm 99,7 Rozvalený stupeň u Hodonína Następujący 0,3 km
99,4 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most kolejowy [336] železniční hraniční přechod, dalej podczas niskiego stanu wodyNastępujący 1,4 km
98,0 dopływodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ prawo Městské ramenoNastępujący 3,4 km
94,6 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most mostek dla pieszych Następujący 1,7 km
92,9 zaporaodcinek z Olomouce: przejezdne hájovna prawoi następujący 300 m rozwalony zapora !! Moravská Nová Ves 7 km prawo, Foto na rkm 92,9 Rozvalený stupeň Następujący 7,6 km
85,3 zaporaodcinek z Olomouce: przejezdne zapora wysoki (m) 1,5 !! odbočení prawo, kanálu do Kyjovky Foto na rkm 85,3 Nebezpečný jez u odbočení Kyjovky Następujący 2,2 km
83,1 odcinek z Olomouce: przejezdne 2x most potrubí Następujący 1,0 km
82,1 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most kolejowy [250] Lanžhot 3 km lewo, staré rameno lewo, – zkrácení toku, úsek k Brodskému je 3 km Następujący 3,0 km
79,1 zaporaodcinek z Olomouce: przejezdne zapora kamienny zához !! Brodské vl Foto na rkm 79,1 Zához u Brodského Następujący 0,4 km
78,7 mostcodzienny koniec pływaniemostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy [425] codzienny koniec pływanie, i następujący 100 m most drogowy [D2], hraniční přechod, dále teče opuštěnou krajinou, úpravy toku, sypané kamenné záhozy !! Foto na rkm 78,7 mezi Brodským a soutokem Następujący 4,7 km
74,0 zaporaodcinek z Olomouce: przejezdne zapora wysoki (m) 2 m Foto na rkm 74 Jez pod Brodským Następujący 3,0 km
71,0 dopływodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ lewo MyjavaNastępujący 2,0 km
69,0 dopływodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ lewo Dyje trojmezí Rakousko-Slovensko-Česko Foto na rkm 69 Dolni usek - soutok s Dyjí Następujący 2,0 km
67,0 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most drogowy wodowskaz Moravský Sv. Ján lewo, 5 km, Dworzec kolejowy Hohenau an den March 3 km vp Foto na rkm 67 Dolni usek Następujący 15,0 km
52,0 dopływodcinek z Olomouce: przejezdne dopływ lewo Rudava, obozowisko ATC Rudava 4km lewo, Malé Leváre lewo, 4 km vl Foto na rkm 52 Alúvium Moravy Następujący 7,5 km
44,5 odcinek z Olomouce: przejezdne obozowisko vlNastępujący 12,5 km
32,0 odcinek z Olomouce: przejezdne přívoz Angern an der March lewo, Záhorská Ves vl Foto na rkm 32 NPR Horný lesNastępujący 11,0 km
21,0 odcinek z Olomouce: przejezdne Vysoká při Morave vlevoNastępujący 6,0 km
15,0 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most mostek dla pieszych Marchegg vpravoNastępujący 7,0 km
8,0 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most kolejowy Następujący 3,0 km
5,0 mostodcinek z Olomouce: przejezdne most mostek dla pieszych Děvínská Nová Ves vlevoNastępujący 5,0 km
0,0 uchodzi do dopływ lewo do Dunaje na ř. km 1880,2 (136 m n. m.) Foto na rkm 0 Soutok s Dunajem, hrad Devin
Tisk kilometráže:

Od říčního km:     do říčního km:    

Detailní výpis:


nebezpečnéjezy.cz suchéjezy.cz Asociace vodní turistiky a sportu

10.06.24 Morava: Ahoj, pod Hrabenovským mostem (315,2) je pravotočivá zatáčka a hned za ní čerstvě (9.6.2024) padlý s ... více
10.05.23 Morava: Ahoj, v úseku mezi Leštinou a Lukavicí leží strom, nelze objet a obtížně se přetahuje. Proud stahuje ... více
04.12.21 Morava: v useku Habrmannův mlyn - Postřelmov, cca 303 ř. km 2x spadeny strom přes celou řeku ... více
28.10.20 Morava: jez Bohdíkov, na koruně jezu je nově klapka, vpravo náhon do MVE a pod ním rybí přechod už poměrně b ... více
05.10.18 Morava: 268,0 jez Templ, na jezu probíhá rekonstrukce, voda svedena do původně odlehčovacího ramene, sjízdné ... více
13.06.16 Morava: Mezi Litovlem a Hynkovem spousta popadanych stromu pres cele koryto. Taky uz hejna komaru. Usek vhod ... více
17.05.16 Morava: 15.5.2016 za stavu 145 cm v Raškově je úsek 305,6-302,5 sjízdný jen s občasným přetahováním (málo vo ... více
15.06.15 Morava: Pozor km 305,6 až 302,5 je řeka naprosto bez vody! (Stav 14.6.2015 14:00.) Lze prověřit na mostě u ... více
06.06.15 Morava: Pokud pojedete trasu z Litovle do Chomoutova hlavnim korytem pres Chko Litovelske Pomoravi (tedy v o ... více
10.05.15 Morava: V kilometráži i podmínkách u Morava 262,1 je psáno, že se dá přenést loď v Litovli 300m přes Komárov ... více

więcej ... Přidat Hotline
Spolujízda (pendl aut)

Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama